background

Korespondencja z akcjonariuszami

Background

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI (25.09.2020)

Zarząd spółki pod firmą HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
(dalej: Spółka), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w filii Spółki w Rzeszowie pod adresem ul. Połonińska 29, 35-082 Rzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

 

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI (16.10.2020)

Zarząd spółki pod firmą HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
(dalej: Spółka), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w filii Spółki w Rzeszowie pod adresem ul. Połonińska 29, 35-082 Rzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.
Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.