background

Kontakt

ADRES DO KORESPONDENCJI

Handlopex S.A.
ul. Połonińska 29
35-082 Rzeszów

Sekretariat:
tel. 17 86 04 332
email:

CENTRUM LOGISTYCZNE

Handlopex S.A.
ul. Połonińska 29
35-082 Rzeszów

Sprzedaż detaliczna: 17 86 04 321
Sprzedaż hurtowa: 17 86 04 360
Magazyn główny: 17 86 04 303
Transport: 17 86 04 306
Pierwszy montaż: 17 86 04 336, 17 86 04 337